Co to jest kalibracja alkomatu?
Co to jest kalibracja alkomatu?

Co to jest kalibracja alkomatu?

Co to jest i na czym polega kalibracja alkomatu?

Kalibracja alkomatu to proces dostosowywania urządzenia do pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, aby zapewnić dokładność i precyzję wyników.

To kluczowy krok w zapewnieniu rzetelnych i wiarygodnych pomiarów, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, jak kontrola trzeźwości kierowców, monitorowanie pracy służb policyjnych czy zastosowania w przemyśle i medycynie.

W poniższym artykule przyjrzymy się, czym jest kalibracja alkomatu, jakie są jej znaczenie i kroki związane z tym procesem.

kalibracja alkomatu

Fot. Kalibracja alkomatu.

Czym jest kalibracja alkomatu?

Kalibracja alkomatu to procedura polegająca na dostrojeniu urządzenia, aby reagowało dokładnie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomaty wykorzystują różne technologie i czujniki do pomiaru stężenia alkoholu, a kalibracja jest niezbędna, aby upewnić się, że wyniki pomiarów są zgodne z rzeczywistymi stężeniami alkoholu.

Co to jest kalibracja alkomatu?

Fot. Kalibracja alkomatów - Co to jest kalibracja alkomatu?

Znaczenie kalibracji alkomatu

Kalibracja alkomatu ma ogromne znaczenie z kilku powodów:

 1. Bezpieczeństwo na drogach: Alkomaty są szeroko używane w kontroli trzeźwości kierowców. Dokładność pomiaru poziomu alkoholu we krwi jest kluczowa dla zapobiegania wypadkom i zachowaniu bezpieczeństwa na drogach.

 2. Precyzja medycyny: Alkomaty są również stosowane w medycynie, aby monitorować poziom alkoholu u pacjentów lub kontrolować trzeźwość personelu medycznego. Błędne wyniki pomiarów mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

 3. Kontrola trzeźwości w służbach policyjnych: Alkomaty są narzędziem pracy dla służb policyjnych. Dokładność pomiarów jest niezbędna, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki i egzekwować przepisy prawne.

Kalibracja alkomatu - dopuszczalne limity

Fot. Kalibracja alkomatu - dopuszczalne limity

Proces kalibracji alkomatu

Kalibrowanie alkomatu to proces, który składa się z kilku etapów:

 1. Przygotowanie urządzenia: Alkomat jest przygotowywany do przeprowadzenia serwisu.

 2. Dostrojenie czujników: W trakcie kalibracji czujniki alkomatu są dostrojone, aby reagowały dokładnie na alkohol. To kluczowy krok, ponieważ dokładność pomiaru zależy od dokładności czujników.

 3. Testy kontrolne: Po dostrojeniu czujników przeprowadza się testy kontrolne, aby sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie i jest w stanie dokładnie odczytać pomiar alkoholu.

 4. Dostosowanie oprogramowania: Jeśli alkomat jest wyposażony w oprogramowanie, to może być ono dostosowane w trakcie kalibracji, aby poprawić dokładność pomiaru.

 5. Weryfikacja dokładności: Po przeprowadzeniu kalibracji urządzenie jest poddawane testom na znanych stężeniach alkoholu w celu potwierdzenia dokładności pomiarów.

 6. Dokumentacja: Wszystkie etapy kalibracji są dokumentowane, a urządzenie otrzymuje certyfikat lub znak, który potwierdza, że jest gotowe do użytku i działa zgodnie z ustalonymi normami.

Kalibracja alkomatu PRO X-5 PLUS

Fot. Kalibracja alkomatu PRO X-5 PLUS

Dlaczego użycie alkomatu bezpośrednio po spożyciu alkoholu może go uszkodzić lub rozkalibrować?

Użycie alkomatów bezpośrednio po alkoholu może wpłynąć na wyniki pomiarów i w skrajnych przypadkach uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do jego rozkalibrowania. Istnieje kilka powodów, dla których nie zaleca się używania alkomatu natychmiast po wypiciu alkoholu:

 1. Zanieczyszczenie czujników: Alkomaty wyposażone są w czujniki, które reagują na obecność alkoholu w powietrzu osoby badanej. Jeśli alkohol jeszcze nie został w pełni wydalony z organizmu, może pozostawić resztki w układzie pomiarowym alkomatu, co wpłynie na wyniki pomiarów.

 2. Rozkład alkoholu w organizmie: Po wypiciu alkoholu organizm potrzebuje czasu na rozkład alkoholu. Pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu natychmiast po spożyciu może prowadzić do zawyżonych wyników, ponieważ alkohol jeszcze nie miał szansy się w pełni rozłożyć i wchłonąć do organizmu.

 3. Ryzyko uszkodzenia czujników: W przypadku, gdy w wyniku spożycia alkoholu użytkownik wymiotuje lub dostaje się alkohol na powierzchnię czujników alkomatu, może to spowodować uszkodzenie lub rozkalibrowanie urządzenia. Alkohol może być korozyjny i prowadzić do uszkodzenia elektroniki alkomatu.

 4. Niezawodność wyników: Alkomaty są zaprojektowane do mierzenia trzeźwości, a nie poziomu alkoholu natychmiast po spożyciu napojów alkoholowych. Wyniki pomiarów uzyskane tuż po spożyciu alkoholu mogą być nieprecyzyjne i mocno zawyżone.

W związku z tym zaleca się odczekanie przynajmniej 15-30 minut po spożyciu alkoholu, zanim przystąpi się do testu trzeźwości przy użyciu alkomatu. To pozwoli na bardziej dokładne i wiarygodne wyniki pomiarów.

Ponadto, alkomat nie powinien być jedynym sposobem na ocenę trzeźwości w przypadku, gdy kierowca planuje prowadzenie pojazdu.

Warto pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie problemów związanych z prowadzeniem pod wpływem alkoholu jest całkowite unikanie picia alkoholu przed jazdą.

Jak skalibrować alkomat wysyłkowo?

Kalibracja alkomatu wysyłkowo zazwyczaj jest procesem, który użytkownik może wykonać samodzielnie. Skalibrowanie alkomatu to zadanie, które powinno być powierzone specjalistom lub autoryzowanym serwisom.

Proces ten wymaga dostępu do odpowiednich narzędzi, kalibratorów oraz doświadczenia w dziedzinie kalibracji urządzeń pomiarowych. Oto kroki, które można podjąć, aby skalibrować alkomat wysyłkowo:

 1. Znajdź autoryzowany serwis np. Neomamniak.pl lub Alkopatrol.pl: Przeszukaj dostępne serwisy alkomatów lub firmy zajmujące się kalibracją urządzeń pomiarowych. Upewnij się, że wybierasz serwis lub firmę, która jest autoryzowana do kalibracji alkomatów i posiada odpowiednie kwalifikacje.

 2. Skontaktuj się z serwisem: Skontaktuj się z wybranym serwisem albo firmą w celu umówienia się na kalibrację alkomatu. Przed wysłaniem urządzenia sprawdź, czy serwis oferuje usługi kalibracji alkomatów wysyłkowo.

 3. Przygotowanie alkomatu do wysyłki: Zgodnie z instrukcjami serwisu, przygotuj alkomat do wysyłki. To może obejmować odpowiednie opakowanie, zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniem oraz dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów.

 4. Wysyłka alkomatu: Po przygotowaniu alkomatu, nadaj go do serwisu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez serwis. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

 5. Oczekiwanie na kalibrację: Po dostarczeniu alkomatu do serwisu, oczekuj na proces kalibracji. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od serwisu i aktualnej dostępności.

 6. Odbiór skalibrowanego alkomatu: Po zakończeniu kalibracji serwis odeśle Ci alkomat wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi jego dokładność.

Warto zaznaczyć, że ważne jest, aby wybierać autoryzowane serwisy, które posiadają doświadczenie i odpowiednie certyfikaty do kalibracji alkomatu.

Kalibrowanie alkomatu gwarantuje jego dokładność i niezawodność, co jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku alkomatów używanych do kontroli trzeźwości kierowców czy w innych sytuacjach, gdzie precyzja pomiaru jest istotna.

Kiedy kalibrować alkomat?

Kalibracja alkomatu powinna być przeprowadzana regularnie, aby utrzymać dokładność i niezawodność urządzenia. Częstotliwość, z jaką należy kalibrować alkomat, może się różnić w zależności od producenta, modelu alkomatu oraz przepisów obowiązujących w danym regionie.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją jednak pewne wytyczne, które warto brać pod uwagę:

 1. Zalecenia producenta: Pierwszym krokiem jest sprawdzenie instrukcji obsługi alkomatu i zaleceń producenta. W instrukcji często znajdziesz informacje dotyczące częstotliwości kalibracji i zalecenia odnośnie do serwisu.

 2. Częstość użytkowania: Częstotliwość kalibracji może zależeć od częstotliwości użytkowania alkomatu. Jeśli używasz go bardzo często, konieczność kalibracji może być większa niż w przypadku sporadycznego użytkownika.

 3. Przepisy lokalne: Sprawdź obowiązujące przepisy w swoim regionie. W niektórych krajach istnieją określone wymagania dotyczące częstotliwości kalibracji alkomatów używanych przez służby policyjne i w innych instytucjach.

 4. Znaki nieprawidłowej kalibracji: Jeśli zauważysz, że wyniki pomiarów stają się niespójne, a urządzenie wykazuje nieprawidłowości, może to być znak, że konieczna jest kalibracja. Nieprawidłowe wyniki lub komunikaty o błędzie mogą świadczyć o potrzebie serwisu.

 5. Okres gwarancji: Jeśli twój alkomat jest w okresie gwarancji, konieczność kalibracji może być objęta warunkami gwarancji. Warto zwrócić uwagę na to, czy producent określił okres, po którym konieczna jest pierwsza kalibracja.

 6. Brak jakiejkolwiek reakcji alkomatu: to również może być powód do oddania urządzenia do serwisu, by skalibrować alkomat.

 7. Napis CAL lub error: Jeśli wyświetla się napis CAL to również powód do kalibrowania urządzenia. Komunikat na LCD w alkomacie o wymaganym serwisie może się różnić w zależności od modelu alkomatu.

 8. Jeśli alkomat był wśród alkoholi: Jeśli alkomat przez dłuższy czas był przechowywany z materiałami zawierającymi alkohol wówczas może również wymagać kalibrowania. Przechowywanie go z materiałami zawierającymi alkohol spowoduje zanieczyszczenie sensora w alkomacie, dlatego nie przechowuj go w barku, nawet jeśli butelki z alkoholem są zakręcone.

Podsumowując, zaleca się regularne przeprowadzanie kalibracji alkomatu zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowiązującymi w regionie, w którym urządzenie jest używane.

To zapewni dokładność i niezawodność wyników pomiarów, co jest kluczowe w przypadku alkomatów używanych do kontroli trzeźwości kierowców, w medycynie oraz w innych sytuacjach, gdzie precyzja pomiaru alkoholu jest istotna.

Dlaczego koszt kalibracji alkomatu się znacznie różni w zależności od serwisu?

Cena kalibracji alkomatu

Fot. Cena kalibracji alkomatu.

Cena kalibracji alkomatów może znacznie się różnić w zależności od serwisu z kilku powodów:

 1. Poziom specjalizacji: Niektóre serwisy specjalizują się w kalibracji alkomatów i posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, co może wpłynąć na wyższą cenę ich usług.

 2. Wyposażenie i technologia: Serwisy wyposażone w nowoczesne narzędzia i technologię mogą oferować bardziej precyzyjne i zaawansowane usługi kalibracji, co może podnieść cenę.

 3. Lokalizacja: Ceny usług różnią się w zależności od regionu geograficznego. W większych miastach i bardziej konkurencyjnych rynkach usługi kalibracji mogą być droższe niż w mniejszych miejscowościach.

 4. Rozmiar firmy: Duże firmy serwisowe mogą oferować konkurencyjne ceny dzięki skali swojej działalności. Mniejsze, niezależne serwisy mogą być bardziej kosztowne ze względu na mniejszą ilość klientów.

 5. Rodzaj alkomatu: Koszty kalibracji mogą się różnić w zależności od modelu i marki alkomatu. Niektóre alkomaty mogą wymagać bardziej zaawansowanych procedur kalibracji.

 6. Gwarancja i certyfikaty: Serwisy oferujące dodatkowe gwarancje lub certyfikaty mogą pobierać wyższe opłaty za swoje usługi.

 7. Dodatkowe usługi: Niektóre serwisy mogą oferować dodatkowe usługi, takie jak przegląd techniczny alkomatu, co może wpłynąć na cenę całkowitą.

 8. Znajomość i zaufanie do serwisu: Niektórzy klienci mogą być skłonni płacić więcej za kalibrację alkomatu w renomowanych serwisach, do których mają zaufanie.

Ostatecznie cena kalibracji alkomatu może zależeć od wielu czynników, ale ważne jest, aby wybierać serwis, który zapewnia odpowiednią jakość i precyzję usługi, aby mieć pewność, że alkomat działa zgodnie z wymaganiami i normami.

Przed zdecydowaniem się na konkretny serwis warto porównać oferty różnych dostawców i upewnić się, że wybrany serwis posiada odpowiednie certyfikaty i doświadczenie w kalibracji alkomatów.

Kalibracja alkomatów wysyłkowo - adres

Fot. Adres do naszego serwisu alkomatów byś mógł szybko skalibrować alkomat.

Chcesz skalibrować alkomat? Wyślij go do nas! Kalibracja alkomatu w całej Polsce wysyłkowo na powyższy adres.

Przyślij do nas alkomat do kalibracji, a my po serwisie odeślemy go do Ciebie za pobraniem - zobacz jak to zrobić - KALIBRACJA ALKOMATU

Podsumowanie

Kalibracja alkomatów jest niezbędna, aby zapewnić dokładność pomiarów poziomu alkoholu w powietrzu osoby badanej. To kluczowy proces w kontekście bezpieczeństwa na drogach, medycyny i służb policyjnych.

Dzięki kalibracji alkomatu można być pewnym, że wyniki pomiarów są wiarygodne i precyzyjne, co przyczynia się do zapobiegania wypadkom i zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

Dlatego też warto regularnie przeprowadzać kalibrację alkomatu zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami lokalnymi, aby utrzymać jego dokładność i niezawodność.

Telefon do naszego serwisu alkomatów tel. 570 140 570.

Bestsellery
Basen ogrodowy stelażowy RATANOWY 549 x 122 cm zestaw 12w1 Bestway 56977
Basen ogrodowy stelażowy RATANOWY 549 x 122 cm zestaw 12w1 Bestway 56977

2 139,00 zł

Cena regularna: 2 399,00 zł

1 739,02 zł

Cena regularna: 1 950,41 zł

szt.
Alkomat PRO X-3 + 12 m-cy kalibracji + 3 lata gwarancji
Alkomat PRO X-3 + 12 m-cy kalibracji + 3 lata gwarancji

349,00 zł

283,74 zł

szt.
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER

599,00 zł

486,99 zł

szt.
iBlow alkomat POLICYJNY bezustnikowy świeczka
iBlow alkomat POLICYJNY bezustnikowy świeczka

1 659,00 zł

1 348,78 zł

szt.
Alkomat PROMILER iSOBER 30 + mata na szybę lato/zima
Alkomat PROMILER iSOBER 30 + mata na szybę lato/zima

569,00 zł

462,60 zł

szt.
Produkt dnia
Wykrywacz Metali COBRA CT-1032
Wykrywacz Metali COBRA CT-1032

499,00 zł

405,69 zł

Tunel foliowy 2,5x4 m 10m2
Tunel foliowy 2,5x4 m 10m2

549,00 zł

446,34 zł

Tunel foliowy 3x6 m 18m2
Tunel foliowy 3x6 m 18m2

799,00 zł

649,59 zł

Alkomat elektrochemiczny PROMILER AL-9000
Alkomat elektrochemiczny PROMILER AL-9000

899,00 zł

730,89 zł

szt.
Wykrywacz Metali COBRA CT-1069
Wykrywacz Metali COBRA CT-1069

299,00 zł

243,09 zł

szt.
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER

599,00 zł

486,99 zł

szt.
Folia na tunel foliowy 2x3 m 6m2
Folia na tunel foliowy 2x3 m 6m2

179,00 zł

145,53 zł

Tunel foliowy 2x4,5m 9m2
Tunel foliowy 2x4,5m 9m2

499,00 zł

405,69 zł

Tunel foliowy 2x3 m 6m2
Tunel foliowy 2x3 m 6m2

479,00 zł

389,43 zł

Tunel foliowy 3x4,5 m 13,5m2
Tunel foliowy 3x4,5 m 13,5m2

749,00 zł

608,94 zł

Wykrywacz metali COBRA CT-1023
Wykrywacz metali COBRA CT-1023

449,00 zł

365,04 zł

Promiler iSOBER S + 2 lata kalibracji + 15szt. ustników
Promiler iSOBER S + 2 lata kalibracji + 15szt. ustników

999,00 zł

812,20 zł

szt.
Alkomat dowodowy PROMILER ALP-1
Alkomat dowodowy PROMILER ALP-1

1 899,00 zł

1 543,90 zł

szt.

Infolinia:

Telefon: 570 140 570

Email: sklep@neomaniak.pl

więcej więcej
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl