Wykrywacz metali - prawo 1
Wykrywacz metali - prawo polskie

Wykrywacz metali - prawo

Wykrywacze metali a polskie prawo - polskie prawo dotyczące poszukiwań wykrywaczem metali stanowi jasno

Cytat ze strony https://www.rpo.gov.pl/pl/content/gdy-szukanie-zabytkow-jest-przestepstwem-rpo-za-doprecyzowaniem-przepisow: "Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadziła do niej art. 109c. Zgodnie z nim poszukiwanie bez wymaganego pozwolenia albo wbrew jego warunkom ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. "

Może Cię zainteresuje temat: Jaki wykrywacz metali wybrać?

Wielu Polaków narzeka na, rosnącą od przemian ustrojowych w Polsce, biurokrację. Mówi się, że pracochłonne jest częste wypełnianie pism, formularzy i wniosków, że uciążliwe są regularne wizyty w urzędach, poprzedzone staniem w kolejce, na której końcu po raz kolejny można się dowiedzieć o braku kolejnego dokumentu, w wyniku którego ponownie lądujemy na jej początku. Prawo się zmienia i najczęściej oznacza to, że coraz kolejne działania wymagają urzędowej akceptacji. Głośne są nieustanne skargi Polaków na konieczność posiadania samorządowej formalnej aprobaty na wycinkę choćby jednego drzewa z ich prywatnej przydomowej działki. Otóż polskie prawo również nie pominęło w swych artykułach regulacji dotyczących wykrywaczy metali.

Akta sądowe - wykrywacze metali prawo

Fot. Akta sądowe - wykrywacze metali prawo

 

Wykrywacz metali – posiadanie

Czy wykrywacz metali jest legalny?

Najbardziej pocieszające jest to, że samo posiadanie wykrywacza metali nie jest w Polsce uregulowane żadną ustawą, ani też nie wymaga ono żadnego pozwolenia i licencji. Każdy obywatel może swobodnie zakupić sprzęt do wykrywania i nie musi się obawiać, że spotkają go z tego powodu konsekwencje prawne.

Poszukiwanie zabytków wymaga pozwolenia

23 lipca 2003 roku uchwalono w Polsce ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Definiuje ona to, czym jest zabytek, a konkretnie przedstawia go jako ruchomą rzecz lub jako nieruchomość oraz ich zespoły i części, które są świadectwem działań człowieka z minionej epoki lub zdarzenia i których zachowanie leży w powszechnym interesie z powodu wartości historycznych, naukowych i artystycznych.

 

Problem z ustawą o zabytkach – co jest zabytkiem?

Jak się okazuje, prawna wykładnia z ustawy o ochronie zabytków jest bardzo nieprecyzyjna. Otóż niejasno określone są przesłanki, na podstawie których możemy uznać dany obiekt za zabytek. W konsekwencji tego, rozstrzygnięcie sporu prawnego, ustalającego czy dany przedmiot jest zabytkiem, czy nie, spoczywa na Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (WUOZ). To ta instytucja podejmuje konkretne decyzje dotyczące poszczególnych przypadków. Interpretacja tego przepisu jest tak szeroka, że w praktyce decyzje urzędnicze są bardzo subiektywne. Ten sam obiekt dla jednego urzędnika może być zabytkiem, lecz dla drugiego już nie.

 

Niechęć do pasjonatów wykrywaczy metali

Tak nieprecyzyjne prawo jest niemałym problemem dla grona miłośników tzw. „wykopek”. Wiele decyzji urzędniczych może być dla nich niekorzystnych, a niektórych ten nieporządek prawny może zrazić do kontynuowania swej pasji. Okazuje się, że nie jest to jedyna trudność, z jaką muszą mierzyć się detektoryści. Kłody pod nogi rzucają im także środowiska konserwatorsko-archeologiczne, które od lat mają niechętny stosunek do pasjonatów wykrywaczy metali. Argumentują to przede wszystkim obawą o środowisko, które jak twierdzą, w wyniku częstego przekopywania i penetrowania wielu połaci ziemi, jest niszczone. Natomiast operatorzy wykrywaczy to bardzo zróżnicowane grono. Spora ich część ma swój kodeks pracy, na bazie którego, dbają o środowisko, kopią tylko w pewnych miejscach i sprzątają śmieci oraz odpady. Wielu z nich osiągnęło tak duży poziom zaawansowania, że stali się w dziedzinie poszukiwania metali, prawdziwymi specjalistami i mogliby być dla archeologów bardzo przydatni. Zresztą współpraca między tymi dwoma środowiskami również ma miejsce.

 

Kara za brak pozwolenia

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dołączono do niej art. 109c, w którym stwierdzono, że poszukiwanie zabytków lub dokonywanie ich wbrew warunkom bez pozwolenia od WUOZ przy użyciu sprzętu technicznego, elektronicznego bądź akcesoriów do nurkowania jest przestępstwem. Karą za popełnienie go jest grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Do 2018 roku chodzenie na tzw. „wykopki” bez posiadania urzędniczego pozwolenia było interpretowane jako wykroczenie. Należy dodać, że gdy dojdzie do zniszczenia obszaru archeologicznego, to kara może przybrać formę nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

 

Problem z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Niestety nowelizacja, tak jak ustawa, jest w swej wymowie nieprecyzyjna. Niejasności dotyczą tego, co tak naprawdę wymaga pozwolenia. Kontrowersyjny fragment głosi, że zabronione jest: „poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania”. Problematyczny w tym zdaniu jest zwrot „w tym”, ponieważ mówi on, że poza określonymi w ustawie chronionymi obiektami są również inne. Ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich nie zareagował jednak na tę prawną nieścisłość.

 

Pozwolenie na poszukiwanie zabytków – jak złożyć wniosek?

Witryna internetowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przejrzyście prezentuje, co powinien zawierać wniosek o nadanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków, a także można na niej pobrać wzór formularza. Natomiast dla ułatwienia poniżej zostały wypisane wszelkie formalne wymogi, które musi zawierać.

 

Wniosek musi zawierać:

 

  • szczegółowy opis miejsca dla mających się odbyć poszukiwań, czyli jego precyzyjne współrzędne geograficzne i geodezyjne albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych

 

  • dane osobowe poszukiwacza albo osoby kierującej poszukiwaniami dla grupy osób. Dla zwiększenia szansy na wydanie zgody dobrze jest udowodnić swe doświadczenie w dziedzinie poszukiwań zabytków tj. lata obsługi sprzętów poszukiwawczych, orientację w terenie itd.

 

  • umotywowanie wniosku, czyli wymienienie powodu, dla którego chcemy dokonać poszukiwań

 

Wniosek musi być poparty następującymi załącznikami:

 

  • plan całego przedsięwzięcia, w którym przedstawiony zostanie przebieg poszukiwań, a także lista specjalistycznych urządzeń, jakie będą w użyciu

 

  • gdy poszukiwania odbywają się na prywatnym terenie wnioskodawcy, powinno się dołączyć dokument potwierdzający jego posiadanie

 

  • gdy poszukiwania odbywają się na prywatnym terenie nienależącym do wnioskodawcy, powinno dołączyć się zgodę właściciela na przeprowadzenie tam poszukiwań

 

  • gdy dochodzi do prowadzenia poszukiwań na terenie parku narodowego lub innego terenu objętego kuratelą regionalnego dyrektora ochrony środowiska, powinno się dołączyć jego zgodę na poszukiwania

 

  • mapa topograficzna terenu przedstawiona w skali 1: 10000 bądź większej albo prezentacja kartograficzna obiektów topograficznych

 

  • dowód wpłacenia obowiązkowej składki opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych

 

Poszukiwania wykrywaczem metali - prawo polskie

Fot. Poszukiwania wykrywaczem metali - prawo polskie

 

Poszukiwania wykrywaczem metali z archeologiem

Kiedy chcemy podjąć się poszukiwań na terenach, które są wpisane do rejestru zabytków, musimy dokonać tego w obecności archeologa. W przypadku braku nadzoru z jego strony czeka nas odpowiedzialność karna.

 

Co zrobić, gdy przy pomocy wykrywacza metali znajdziemy zabytek?

Prywatna jednostka w Polsce nie może wejść posiadanie zabytku, ponieważ każde takie znalezisko może mieć dużą wartość kulturową, społeczną, naukową i artystyczną, a te mają służyć wspólnemu dobru. Bez względu na to, czy odkryjemy zabytek, zwykłą łopatą, grabiami, kopiąc rękami, czy schylając się po runo leśne, musimy zgłosić swoje znalezisko do najbliższego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub do Urzędu Gminy. Niepoinformowanie o takim wydobyciu jest nielegalne.

Komentarze do wpisu (1)

27 marca 2021

Prawo jakie jest każdy wie ;-) zalecam zdrowy rozsądek przy poszukiwaniu wykrywaczem metali a wszystko będzie dobrze.

Bestsellery
Alkomat AlcoFind PRO X-5 PLUS kalibracje 12 m-cy, Certyfikat Kalibracji
Alkomat AlcoFind PRO X-5 PLUS kalibracje 12 m-cy, Certyfikat Kalibracji
429,00 zł 379,00 zł 348,78 zł 308,13 zł
szt.
Tunel foliowy 3x6 m 18m2
Tunel foliowy 3x6 m 18m2
849,00 zł 690,24 zł
szt.
Basen ogrodowy stelażowy 549x122cm Bestway 56462 + Pompa + Pokrywa + WYSYŁKA GRATIS
Basen ogrodowy stelażowy 549x122cm Bestway 56462 + Pompa + Pokrywa + WYSYŁKA GRATIS
2 699,00 zł 1 999,00 zł 2 194,31 zł 1 625,20 zł
szt.
Basen ogrodowy stelażowy RATANOWY 549 x 122 cm zestaw 12w1 Bestway 56977
Basen ogrodowy stelażowy RATANOWY 549 x 122 cm zestaw 12w1 Bestway 56977
3 200,00 zł 2 399,00 zł 2 601,63 zł 1 950,41 zł
szt.
Łata naprawcza WODA-STOP baseny rynny oczka wodne
Łata naprawcza WODA-STOP baseny rynny oczka wodne
24,99 zł 20,32 zł
szt.
Produkt dnia
MOCNY OPRYSK NA KOMARY I KLESZCZE AFANISEP 25 WP PERMETRYNA 25%
MOCNY OPRYSK NA KOMARY I KLESZCZE AFANISEP 25 WP PERMETRYNA 25%
19,99 zł 12,49 zł 16,25 zł 10,15 zł
szt.
MOCNY OPRYSK NA KOMARY I KLESZCZE AFANISEP PERMETRYNA 25% Zestaw 3 szt.
MOCNY OPRYSK NA KOMARY I KLESZCZE AFANISEP PERMETRYNA 25% Zestaw 3 szt.
39,00 zł 35,00 zł 31,71 zł 28,46 zł
szt.
Alkomat AL-8000 PLUS + 12 m-cy kalibracji + 15 szt. ustników + 5 lat gwarancji + uchwyt GSM
Alkomat AL-8000 PLUS + 12 m-cy kalibracji + 15 szt. ustników + 5 lat gwarancji + uchwyt GSM
459,00 zł 399,00 zł 373,17 zł 324,39 zł
szt.
Basen ogrodowy stelażowy RATANOWY 549 x 122 cm zestaw 12w1 Bestway 56977
Basen ogrodowy stelażowy RATANOWY 549 x 122 cm zestaw 12w1 Bestway 56977
3 200,00 zł 2 399,00 zł 2 601,63 zł 1 950,41 zł
szt.
Folia na tunel foliowy 2x3 m 6m2
Folia na tunel foliowy 2x3 m 6m2
179,00 zł 145,53 zł
Alkomat elektrochemiczny PROMILER AL-8000 ZIELONY
Alkomat elektrochemiczny PROMILER AL-8000 ZIELONY
559,00 zł 399,00 zł 454,47 zł 324,39 zł
szt.
Wykrywacz Metali COBRA CT-1032
Wykrywacz Metali COBRA CT-1032
499,00 zł 369,00 zł 405,69 zł 300,00 zł
szt.
Alkomat PRO X-3 + 12 m-cy kalibracji + 3 lata gwarancji
Alkomat PRO X-3 + 12 m-cy kalibracji + 3 lata gwarancji
309,00 zł 279,00 zł 251,22 zł 226,83 zł
szt.
Rowerek biegowy z hamulcem zielony RC-102
Rowerek biegowy z hamulcem zielony RC-102
179,00 zł 145,53 zł
szt.
Alkomat AL-8000 SILVER + 15szt. ustników + uchwyt samochodowy + 12 m-cy kalibracji
Alkomat AL-8000 SILVER + 15szt. ustników + uchwyt samochodowy + 12 m-cy kalibracji
529,00 zł 429,00 zł 430,08 zł 348,78 zł
szt.
Chemia Basenowa Zestaw 7w1 na Start NTCE
Chemia Basenowa Zestaw 7w1 na Start NTCE
199,00 zł 161,79 zł
szt.
Basen ogrodowy stelażowy 549x122cm Bestway 56462 + Pompa + Pokrywa + WYSYŁKA GRATIS
Basen ogrodowy stelażowy 549x122cm Bestway 56462 + Pompa + Pokrywa + WYSYŁKA GRATIS
2 699,00 zł 1 999,00 zł 2 194,31 zł 1 625,20 zł
szt.
Alkomat elektrochemiczny PROMILER AL-9000
Alkomat elektrochemiczny PROMILER AL-9000
819,00 zł 739,00 zł 665,85 zł 600,81 zł
szt.
Moskitiera siatka na okno 130/150 NA KOMARY + rzep
Moskitiera siatka na okno 130/150 NA KOMARY + rzep
17,99 zł 14,63 zł
szt.
 Miernik Pomiaru Chloru i pH
Miernik Pomiaru Chloru i pH
69,00 zł 56,10 zł
szt.
Alkomat AlcoFind PRO X-5 PLUS kalibracje 12 m-cy, Certyfikat Kalibracji
Alkomat AlcoFind PRO X-5 PLUS kalibracje 12 m-cy, Certyfikat Kalibracji
429,00 zł 379,00 zł 348,78 zł 308,13 zł
szt.
Chemia Basenowa Zestaw 5w1 na Start NTCE
Chemia Basenowa Zestaw 5w1 na Start NTCE
159,00 zł 129,27 zł
szt.
Alkomat PRO X-5 PLUS + 100 szt. ustników + kalibracje
Alkomat PRO X-5 PLUS + 100 szt. ustników + kalibracje
429,00 zł 379,00 zł 348,78 zł 308,13 zł
szt.
Alkomat AL-9000 Lite + 12 m-cy kalibracji + 5 lat gwarancji
Alkomat AL-9000 Lite + 12 m-cy kalibracji + 5 lat gwarancji
610,00 zł 599,00 zł 495,93 zł 486,99 zł
szt.
Alkomat AlcoFind DA-7100 + 100 ustników + 12 m-cy kalibracji
Alkomat AlcoFind DA-7100 + 100 ustników + 12 m-cy kalibracji
359,00 zł 310,00 zł 291,87 zł 252,03 zł
iBlow alkomat POLICYJNY bezustnikowy świeczka
iBlow alkomat POLICYJNY bezustnikowy świeczka
1 799,00 zł 1 549,00 zł 1 462,60 zł 1 259,35 zł
szt.
Alkomat AL-8000 PLUS + 12 m-cy kalibracji
Alkomat AL-8000 PLUS + 12 m-cy kalibracji
459,00 zł 399,00 zł 373,17 zł 324,39 zł
szt.
 Alkomat elektrochemiczny AL-8000 SILVER + 5 lat gwarancji + 24 m-ce kalibracji + uchwyt GSM
Alkomat elektrochemiczny AL-8000 SILVER + 5 lat gwarancji + 24 m-ce kalibracji + uchwyt GSM
559,00 zł 459,00 zł 454,47 zł 373,17 zł
szt.
Rowerek biegowy zielony RC-112
Rowerek biegowy zielony RC-112
129,00 zł 104,88 zł
szt.
Rowerek biegowy drewniany różowy
Rowerek biegowy drewniany różowy
199,00 zł 161,79 zł
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER
559,00 zł 429,00 zł 454,47 zł 348,78 zł
szt.
Tunel foliowy 3x6 m 18m2
Tunel foliowy 3x6 m 18m2
849,00 zł 690,24 zł
szt.
HIBERNATOR Chemia na Zimę Zimowanie Basenu NTCE 1L
HIBERNATOR Chemia na Zimę Zimowanie Basenu NTCE 1L
24,99 zł 20,32 zł
szt.
Folia na tunel 3x6 m 18m2
Folia na tunel 3x6 m 18m2
319,00 zł 259,35 zł
Wykrywacz Metali COBRA CT-1069
Wykrywacz Metali COBRA CT-1069
339,00 zł 279,00 zł 275,61 zł 226,83 zł
szt.
ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PROMILER AL-9000 LITE
ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PROMILER AL-9000 LITE
640,00 zł 599,00 zł 520,33 zł 486,99 zł
szt.
Alkomat PRO X-5 PLUS + 24 m-ce kalibracji + 5 lat gwarancji + 80szt. ustników
Alkomat PRO X-5 PLUS + 24 m-ce kalibracji + 5 lat gwarancji + 80szt. ustników
449,00 zł 409,00 zł 365,04 zł 332,52 zł
szt.
Alkomat dowodowy PROMILER ALP-1
Alkomat dowodowy PROMILER ALP-1
1 799,00 zł 1 599,00 zł 1 462,60 zł 1 300,00 zł
szt.
Rowerek biegowy z hamulcem zielony RC-105
Rowerek biegowy z hamulcem zielony RC-105
179,00 zł 145,53 zł
szt.
Tunel foliowy 2x4,5m 9m2
Tunel foliowy 2x4,5m 9m2
499,00 zł 405,69 zł
Nowości

Infolinia:

Telefon: 570 140 570

Email: sklep@neomaniak.pl

więcej więcej
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl