Nowe przepisy ruchu drogowego 2020r.
Nowe przepisy ruchu drogowego 2020r.

Nowe przepisy ruchu drogowego 2020.

Jakie zmiany czekają kierowców?

Co nowego wnoszą w życie kierowców nowe przepisy ruchu drogowego 2020r? Patrząc na wciąż rosnącą statystykę wypadków drogowych, potrąceń pieszych, utraty przez kierowców prawa jazdy na okres trzech miesięcy, czy też zatrzymań nietrzeźwych kierowców, działająca przy Ministerstwie Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chce wprowadzić znaczne zmiany w przepisach. Niektóre zmiany weszły już w życie pod koniec 2019 roku, inne zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020, a na kolejne zmiany możemy liczyć w ciągu najbliższych miesięcy. Wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Zmiany w ruchu drogowym, które już obowiązują. Jakie kary czekają na kierowców niestosujących się do nowych przepisów?

Od 7 listopada 2019 roku obowiązują nowe przepisy. Trochę się pozmieniało, kierowcy muszą zwracać większą uwagę na to, co się dzieje na drodze, inaczej mogą dostać mandat. Czas podczas akcji ratowniczych jest największym sprzymierzeńcem służb, pojazd uprzywilejowany nie może zatem tracić jakże cennego czasu na postój w korkach. Korytarz życia, czyli tworzenie wolnej przestrzeni do przejazdu dla pojazdu służb ratowniczych, ma na celu przyspieszenie dotarcia służb na miejsce zdarzenia. W razie nieustąpienia pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu stanowić będzie wykroczenie z art. 97 ustawy — Kodeks Wykroczeń. Jeśli kierowca takim zachowaniem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, czyn ten będzie podlegać pod wykroczenie z art. 86 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Nie zastosowanie się kierowcy do przepisu tworzenia korytarza życia, skutkować może mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Jak należy zachować się, tworząc korytarz życia?

Wszystko zależy od tego, jaką drogą się poruszamy. Jeśli jedziemy drogą z jednym pasem ruchu i słyszymy zbliżający się pojazd uprzywilejowany, zjedźmy maksymalnie do prawej krawędzi i pozostawmy odstęp większy niż zwykle między poprzedzającym nas pojazdem. Jeżeli jedziemy drogą dwupasmową, kierowcy poruszający się lewym pasem, zjeżdżają do lewej krawędzi, a kierowcy z prawego pasa, do prawej krawędzi drogi. W przypadku gdy jedziemy drogą trzypasmową sytuacja dla kierowców poruszających się pasami skrajnymi, wygląda tak samo, jedynie kierowcy poruszający się środkowym pasem, zobowiązani są do ustawienia się jak najbliżej nich. Jeżeli słyszymy zbliżający się pojazd uprzywilejowany oraz że kierowcy tworzą korytarz życia, zróbmy to samo. Takim zachowaniem możemy uratować komuś życie. Kolejnym z przepisów, które weszły już w życie, jest tzw. Jazda na suwak, ten przepis ma za zadanie upłynnić ruch drogowy oraz zmniejszenie się korków. Rozwiązanie to stosowane jest wszędzie tam, gdzie powstają zwężenia drogi, na przykład przez remonty drogowe z jednego pasa ruchu tworzy się jeden. Ważnym w tym przypadku jest fakt, żeby kierowcy dojeżdżali do końca kończącego się pasa ruchu, dzięki temu znacznie usprawnią ruch. Wtedy właśnie na zmianę przejeżdżać mają samochody, jeden z lewego, jeden z prawego pasa ruchu. W większości przypadków kierowcy źle interpretują ten przepis, zmieniając pas dużo wcześniej przed jego zakończeniem. Pamiętajmy więc, aby wpuszczać kierowców z pasa, który się kończy, tuż przed zwężeniem. W przypadku niezastosowania się do przepisu jazdy na tzw. suwak, kierowcy mogą otrzymać mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

 

Jakie zmiany pojawiły się w kontrolach drogowych?

Według nowych przepisów policja może ustawiać pojazd w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne, lecz nie zagraża bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno radiowozów oznakowanych, jak i nieoznakowanych pojazdów policji. Co oznacza, że kontrole drogowe mogą być przeprowadzone w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią obowiązujące przepisy. Ta zmiana przepisów ma szczególnie wpłynąć na niektórych uczestników ruchu, którym najbardziej przeszkadzało, że policjanci „suszyli” w miejscu, w którym nie wolno się zatrzymywać. Następna zmiana dotyczy rutynowej kontroli. Ten przepis co prawda istnieje już od dawna, jednak niewielu kierowców o nim wie. Chodzi o niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza. W sytuacji, gdy policjant podczas kontroli uzna, że kierujący nie stosował się do jego poleceń, może ukarać go mandatem w wysokości, nawet do 500 zł. Zastosować to mogą funkcjonariusze, gdy na przykład wydadzą polecenie do kierującego „trzymaj ręce na kierownicy” lub „proszę nie opuszczać pojazdu”, a kierujący nie dostosuje się do polecenia, mogą ukarać go mandatem. W przypadku nieprzyjęcia takiego mandatu, kara podczas postępowania sądowego może urosnąć do kwoty nawet 3000 zł. Dlatego, czasami warto posłuchać poleceń policji. Według znowelizowanych przepisów, podczas rutynowej kontroli, funkcjonariusze sprawdzać będą również liczniki naszych pojazdów. Kierowca tym samym ma obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi zajrzenie do wnętrza samochodu i sprawdzenie licznika. Będzie to obligatoryjny element kontroli. Wyjątkami w tym przypadku, będą masowe kontrole trzeźwości kierowców, typu „trzeźwy poranek”. Stan licznika wprowadzony będzie do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Uprawnieni do sprawdzania liczników są policjanci, a także ITD., funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straż Graniczna czy Służba Celno Skarbowa.

 

Kontrola drogowa trzeźwości kierowców. Szybka kontrola alkomatem. Jakie zmiany podczas badania alkomatem?

Zmiana dotycząca szybkich kontroli trzeźwości kierowców mówi, że umundurowany funkcjonariusz nie ma obowiązku wylegitymowania się, przed rozpoczęciem badania trzeźwości alkomatem również przesiewowym typu iBlow. Ta zmiana dotyczy również zrywania plomb podczas kontroli przewożonych towarów. Kontrolujący, w razie wątpliwości co do przewożonych towarów, ma przyzwolenie zerwać plomby zabezpieczające. 

Zamów w naszym sklepie alkomat policyjny.

 

Od kiedy wprowadzone zostały wyżej wymienione zmiany?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówiąca o wprowadzeniu zmian w sprawie kontroli drogowych, obowiązuje od 7 listopada 2019 roku. Wyjątkiem jest zapis dotyczący odczytu stanów liczników kontrolowanych pojazdów. Ten przepis wszedł w życie z początkiem 2020 roku.

 

Obowiązek zarejestrowania auta, zakupionego w Unii Europejskiej.

1 stycznia 2020 roku to również wejście w życie przepisu, względem osób zakupujących samochód na terenie Unii Europejskiej. Właściciel zakupionego pojazdu jest zobowiązany do rejestracji go w ciągu 30 dni. Zapisy rozporządzenia mogą sprawić wiele problemów. Pierwszym problemem są ogromne kolejki w wydziałach komunikacji Starostw Powiatowych. Kolejny problem może dotyczyć konserwatorów samochodów. Nie będzie można zarejestrować pojazdu, który nie ma przeglądu, co za tym idzie, samochody przeznaczone do generalnego remontu nie będą mogły zostać zarejestrowane. Nowy przepis uderzy też w kieszenie handlarzy samochodów, którzy będą musieli zarejestrować każdy sprowadzony na handel samochód, co za tym idzie, zrobić przegląd i ubezpieczyć pojazd. Wiązać się to będzie z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

 

Kodeks drogowy 2020. Jakich zmian w przepisach ruchu drogowego spodziewać możemy się w tym roku. Łatwiej będzie o utratę prawa jazdy.

Wiele nowości czeka kierowców w najbliższych miesiącach, rząd planuje zaostrzyć przepisy ruchu drogowego. Zmiany mają pojawić się w dopuszczalnych limitach prędkości, pierwszeństwa dla pieszych na pasach, czy w karach dla kierowców na „podwójnym gazie”. Obecnie Polska jest ewenementem w skali Europy, gdzie limity prędkości są podzielone na godziny. W terenie zabudowanym w godzinach od 5 do 23 obowiązuje limit prędkości do 50 km/h. W godzinach nocnych od 23 do 5 dozwolona prędkość jest wyższa - 60 km/h. Zmiany mają zakładać, że tak samo, jak w innych państwach Europejskich, w Polsce bez względu na porę ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym wynosić będzie 50 km/h. Kolejna zmiana dotyczyć będzie również przekroczeń dozwolonej prędkości. Do tej pory, prawo jazdy było zatrzymywane na okres trzech miesięcy dla kierowców, którzy dopuścili się przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Zmiany mają wprowadzić w kodeksie zapis, że prawo jazdy zostanie odebrane na okres trzech miesięcy, kierowcy, który przekroczy prędkość o 50 km/h, również poza terenem zabudowanym. Oznacza to, że dużo łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Nawet jadąc autostradą z prędkością przekraczającą 190 km/h, co przy dzisiejszych samochodach nie jest zbyt trudne, będziemy mogli pożegnać się z prawem jazdy na okres trzech miesięcy. Statystyki w przypadku tego przepisu są bardzo surowe. W samym roku 2020 prawo jazdy na trzy miesiące straciło już, aż 11 000 kierowców.

Rząd szacuje, że w tym roku liczba zatrzymanych dokumentów z powodu przekroczenia prędkości o 50 km/h, może przekroczyć liczbę nawet 20 000. W kolejnym roku może to być liczba nawet dwa razy większa. Nowe obowiązki dla kierowców mają pojawić się również względem pieszych na przejściach. Wiadomo, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych, kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, i przepuścić pieszego, jeżeli ten znajduje się już na pasach. Nowe przepisy, wymuszą na kierowcach zachowanie kontroli nie tylko nad obszarem samego przejścia dla pieszych, ale i jego okolic, ponieważ, kierujący pojazdem będzie musiał zatrzymać się, nawet jeśli pieszy znajdować się będzie w okolicy „zebry”, co mogłoby wskazywać, że będzie chciał ruszyć na drugą stronę jezdni. Oczywiście nie oznacza to, że piesi będą mogli już w ogóle nie zwracać uwagi na ulicę, poruszające się nią samochody, wkraczając na przejście bez wcześniejszego rozglądania się, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Przepis dotyczyć będzie również pieszych, którzy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych, jednocześnie, jeżeli pieszy znajdować się będzie na przejściu, będzie miał on pierwszeństwo przed pojazdem. Pojawiają się też pomysły o znacznym podwyższeniu kwot wystawianych mandatów. Możliwe, że w 2020 roku zapłacimy 3 lub czterokrotnie większą kwotę mandatu, ma to uzasadnienie, ponieważ stawki mandatów nie były zmieniane od kilkunastu lat. Obecnie najwyższy mandat za dopuszczenie się jednego wykroczenia to 500 zł, jeżeli zbierzemy kilka wykroczeń, zapłacimy najwyżej 1000 zł. Inne padające pomysły, mają mówić o uzależnieniu stawki mandatu do zarobków kierowcy. Jednak, czy nie będzie to zbyt długi i skomplikowany proces, przedłużający czas kontroli? W kwestii stawek mandatów jeszcze nic do końca nie wiadomo, na razie stanowią pomysły, które mogą pojawić się w przepisach w 2020 roku.

 

Trzy zmiany w przepisach drogowych, które obowiązywać będą od 1 lipca 2020 roku.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co prawda wybuch epidemii koronawirusa zmniejszył liczbę wypadków na drogach, jednak nie ostudził zapędów piratów drogowych, którzy nagminnie przekraczają prędkość, o czym mówią statystyki. 11 000 zatrzymanych dokumentów prawa jazdy w 2020 roku. Piękna pogoda sprzyja szybkiej jeździe, posiadacze sportowych samochodów częściej pozwalają sobie na przejażdżki, zwykle szybkie przejażdżki suchymi drogami. Tacy kierowcy będą musieli jednak powstrzymać emocje i delektować się spokojną jazdą, ponieważ od lipca wejdą w życie nowe przepisy. A mianowicie:

  • dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia wynosić będzie 50 km/h
  • prawo jazdy stracić będzie można za przekroczenie prędkości o 50 km/h, również poza terenem zabudowanym
  • wprowadzone zostaną nowe obowiązki kierowców względem pieszych na przejściach i w ich okolicy
Produkt dnia
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER
Alkomat Promiler AL-8000 SILVER

599,00 zł

486,99 zł

szt.
Tunel foliowy 2x4,5m 9m2
Tunel foliowy 2x4,5m 9m2

499,00 zł

405,69 zł

Alkomat AL-8000 PLUS + 12 m-cy kalibracji
Alkomat AL-8000 PLUS + 12 m-cy kalibracji

599,00 zł

486,99 zł

szt.
iBlow alkomat POLICYJNY bezustnikowy świeczka
iBlow alkomat POLICYJNY bezustnikowy świeczka

1 659,00 zł

1 348,78 zł

szt.
Wykrywacz Metali COBRA CT-1032
Wykrywacz Metali COBRA CT-1032

499,00 zł

405,69 zł

Promiler iSOBER S + 2 lata kalibracji + 15szt. ustników
Promiler iSOBER S + 2 lata kalibracji + 15szt. ustników

999,00 zł

812,20 zł

szt.
Tunel foliowy 3x6 m 18m2
Tunel foliowy 3x6 m 18m2

799,00 zł

649,59 zł

Tunel foliowy 2,5x4 m 10m2
Tunel foliowy 2,5x4 m 10m2

549,00 zł

446,34 zł

Wykrywacz metali COBRA CT-1023
Wykrywacz metali COBRA CT-1023

449,00 zł

365,04 zł

 Miernik Pomiaru Chloru i pH
Miernik Pomiaru Chloru i pH

55,00 zł

44,72 zł

szt.
Mata przeciwsłoneczna i antyszronowa na szybę
Mata przeciwsłoneczna i antyszronowa na szybę

19,00 zł

15,45 zł

szt.
Wykrywacz Metali COBRA CT-1069
Wykrywacz Metali COBRA CT-1069

299,00 zł

243,09 zł

szt.
Alkomat PRO X-3 + 12 m-cy kalibracji + 3 lata gwarancji
Alkomat PRO X-3 + 12 m-cy kalibracji + 3 lata gwarancji

349,00 zł

283,74 zł

szt.
Tunel foliowy 3x4,5 m 13,5m2
Tunel foliowy 3x4,5 m 13,5m2

749,00 zł

608,94 zł

Alkomat PROMILER iSOBER 30 + mata na szybę lato/zima
Alkomat PROMILER iSOBER 30 + mata na szybę lato/zima

569,00 zł

462,60 zł

szt.

Infolinia:

Telefon: 570 140 570

Email: sklep@neomaniak.pl

więcej więcej
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl